augusti 7, 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 7 augusti 2017 beslutades om nyval av Fredrik Carlsson som styrelseledamot. Bolagsstämman beslutade även att styrelsearvodet för den nyvalda ledamoten skulle vara 440 000 kronor, vilket är samma ersättning som för övriga av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Fredrik Carlsson är född 1970 och har lång erfarenhet från seniora positioner i internationella och svenska verksamheter, bland annat som analyschef på SEB, aktiechef på Andra AP-fonden, VP för European Telecom, Media and Entertainment Groups vid Bank of America Merrill Lynch i London samt branschspecialist inom telekom och teknik på HSBC Investment Bank i London. Fredrik är sedan 2013 verkställande direktör för Sönerna Carlsson Family Office AB som arbetar med en aktiv förvaltning av en familjeägd investerings- och fastighetsportfölj. Fredrik Carlsson är styrelseordförande i Sten A. Olssons Pensionsstiftelse, Svolder AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB och Novobis AB. Fredrik Carlsson är civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har även en MBA från Nijenrode University i Holland. Fredrik Carlsson äger indirekt via delägda bolaget Sönerna Carlsson Family Office AB 5 600 aktier av serie B i Betsson.

 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, styrelseordförande Betsson AB,
+46 (0)8 506 403 00, pontus.lindwall@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB