januari 29, 2018

Betsson effektiviserar organisationen och minskar antalet anställda

Betsson har beslutat att omstrukturera organisationen med ambitionen att göra den mer effektiv. Som en följd av detta kommer antalet anställda i koncernen dras ner med cirka 160 personer.

"I samarbete med ledningen i den operationella verksamheten så har vi börjat implementera åtgärder för att förbättra verksamheten. Den nya organisationen kommer vara mer effektiv med tydligare ansvarsområden, vilket jag tror kommer förbättra dess effektivitet över tid," säger Pontus Lindwall, VD Betsson AB.

Förändringarna kommer att genomföras i januari 2018 och kostnader relaterade till omorganisationen kommer att redovidas i delårsrapporten för det första kvartalet 2018. Förändringarna förväntas medföra kostnadsbesparingar om 50-60 mkr årligen.

 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 07:55 CET. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB