augusti 19, 2013

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Betsson AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 19 augusti 2013 fattades följande
beslut:

  · Godkännande av styrelsens förslag om dels incitamentsprogram baserat på
personaloptioner för anställda utomlands och dels incitamentsprogram baserat på
överlåtbara köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige.

  · Godkännande av styrelsens förslag om ändringen av bolagsordningen
innebärande införande av ett nytt aktieslag, C-aktier.

  · Godkännande av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera
C-aktier, återköpa C-aktier och B-aktier för att säkerställa leverans av aktier
till anställda enligt ovan nämnda incitamentsprogram.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00,
magnus.silfverberg@betssonab.com.
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM
SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET.
BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA
INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO,
ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA
EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB