maj 8, 2013

Kommuniké från Årsstämma i Betsson AB (PUBL)

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 8 maj 2013 fattades i huvudsak följande
beslut:

•Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Lindwall, Patrick Svensk, Kicki Wallje
-Lund, John Wattin, Carl Lewenhaupt och Lars Linder Aronson. Pontus Lindwall
omvaldes som styrelsens ordförande.

•Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1), där varje
befintlig aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så
kallad inlösenaktie.

• Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier.

• Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets
aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning
av aktiekapitalet.

Sista dag för handel med Betsson-aktien före split, inklusive rätt att erhålla
inlösen aktier är 16 maj 2013. Avstämningsdag för aktiesplit är den 21 maj 2013.
Handel i inlösenaktier av serie B kommer att ske under perioden 24 maj - 7 juni
2013. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske genom Euroclear Sweden AB omkring
den 17 juni 2013.

• Styrelsens förslag om dels incitamentsprogram baserat på personaloptioner för
anställda utomlands och dels incitamentsprogram baserat på överlåtbara
köpoptioner för i huvudsak anställda i Sverige, fick inte erforderlig majoritet
på stämma.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 00,
magnus.silfverberg@betssonab.com.
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM
SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET.
BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA
INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO,
ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA
EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB