april 20, 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari — 31 mars 2016

Första kvartalets intäkter ökade med 18 procent

Första kvartalet

 • Intäkterna ökade med 18 procent till 1 000,1 (847,4) mkr. Intäkterna har påverkats negativt med 44,7 mkr till följd av valutafluktuationer.
 • Intäkterna för Europe-Bets onlineverksamhet ökade med 37 procent i konstant valuta.
 • Intäkterna för koncernens konsumentvarumärken ökade organiskt i kvartalet med starka 21 procent i konstant valuta.
 • Intäkter från Sportboken ökade organiskt med 27 procent i konstant valuta, och 58 procent av omsättningen i Sportboken kom från mobila produkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 250,1 (238,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,0 (28,1) procent. Rörelseresultatet har påverkats av ofördelaktiga valutafluktuationer uppgående till 34,7 mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 248,9 (236,4) mkr.
 • Resultatet uppgick till 234,0 (224,1) mkr, motsvarande 1,69 (1,62) kronor per aktie.
 • Under kvartalet uppgick antalet aktiva spelare till 538 077, vilket motsvarar en tillväxt på 45 procent.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 516,6 (3 173,6) mkr, motsvarande en ökning med 11 procent.
 • Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 717,7 (6 054,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 11 procent.
 • Varumärkena CasinoEuro, Eurocasino, Sverigeautomaten och Norgesautomaten migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson. Detta innebär att alla varumärken utom det senaste förvärvade, Europ-Bet, nu genererar intäkter från en gemensam teknisk plattform.
 • Europe-Bet bidrog till kvartalets intäkter med 93,9 (-) mkr och till rörelseresultatet med 35,3 (-) mkr.
 • Betsson har erhållit en licens i Irland och ser goda möjligheter för stark tillväxt i landet.

 

Fortsatt lönsam tillväxt och stark underliggande aktivitet

"Den organiska tillväxten var fortsatt stark i konstant valuta. Kvartalet var det åttonde kvartalet i rad med en tillväxt som översteg marknadstillväxten i våra kärnmarknader. Betssons konsumentvarumärken har gått särskilt bra med en organisk tillväxt i konstant valuta på 21 procent och sportboken växte, trots relativt låg marginal, organiskt med 27 procent i konstant valuta. Den underliggande aktiviteten var fortsatt stark, med en tillväxt på 45 procent i aktiva kunder som under kvartalet var 538 077. Nu är dessutom samtliga Betssons varumärken, utom Europe-Bet migrerade till den gemensamma tekniska plattformen, vilket ytterligare stärker möjligheterna för god tillväxt framöver," säger Ulrik Bengtsson, Betssons VD och koncernchef.

 

Presentation av delårsrapport

Idag, onsdag 20 april klockan 9:00 CEST presenterar Betssons koncernchef, Ulrik Bengtsson, delårsrapporten på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på www.betssonab.com eller  http://edge.media-server.com/m/p/j53o5mrx eller via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203 364 53 74 (UK) +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB