juli 7, 2017

Betsson uppmanar EU-kommissionen att återuppta överträdelseförfarande mot Nederländerna

Betsson, som är en EU-licensierad och seriös operatör, har tillskrivit EU-kommissionen och beskrivit den holländska spelmyndighetens upprepade och flagranta överträdelser av EU-rätten. Anmälan beskriver de fortlöpande överträdelserna av de grundläggande principer som EU bygger på.

"Betsson anser att den nuvarande oordningen på den holländska marknaden är oacceptabel. Vi har därför lämnat en officiell anmälan till EU-kommissionen. Den nuvarande lagen i Nederländerna är inte förenlig med EU-rätten och vi har därför uppmanat EU-kommissionen att återuppta det överträdelseförfarande som inleddes mot Nederländerna 2006", säger Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef, Betsson AB.

Eftersom Nederländerna fortsatt har misslyckats med att införa ett regelverk som är förenligt med EU-rätten så sätter Betsson nu sin tilltro till EU-kommissionens förmåga och befogenhet att träda in och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att Nederländerna uppfyller sina skyldigheter enligt EU-fördraget. Ett regelverk som är förenligt med EU-rätten skulle ta bort den otydlighet och osäkerhet för holländska konsumenter som den holländska spelmyndigheten KSA har skapat. Dessutom förlitar sig Betsson på att EU-kommissionen ser till så att KSA omedelbart avstår från fortsatt tillämpning av en lag som redan har varit föremål för överträdelseförfaranden av EU- kommissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB